LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU LOCURILE CU TAXĂ VACANTE

-

Programul pentru confirmarea locului:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:00
Sâmbătă: 08:00 - 14:00

-

Candidaţii de pe Lista provizorie a locurilor cu finanţare de la buget, în vederea confirmării locului, trebuie sa aducă la Facultatea de Medicină Veterinară (Splaiul Independenţei nr. 105) actele în original pe baza cărora s-a făcut înscrierea şi contractul de studii semnat, până pe 02 August, ora 16:00. Achitarea taxei de înmatriculare (50 lei) se realizează pe platformă, în contul candidatului de către acesta.

Candidaţii de pe Lista provizorie a locurilor cu taxă, în vederea confirmării locului, trebuie să aducă la Facultatea de Medicină Veterinară actele pe baza cărora s-a făcut înscrierea şi contractul de studii semnat, până pe 02 August, ora 16:00. Pentru candidaţii care au optat şi pentru buget dar se regăsesc pe lista de taxă, pentru a-şi putea păstra dreptul de glisare în cazul eventualelor vacantări pe lista de buget trebuie să depună actele în original. Achitarea taxei de înmatriculare (50 lei) şi Tranşa I (2500 lei) se realizează pe platformă, în contul candidatului de către acesta.

-

Perioada de depunere a contestatiilor s-a finalizat pe data de 27.07.2022, ora 14:00, conform Metolodolgiei (24 de ore de la afisarea rezultatelor). Dupa aceasta perioada nu se mai admit contestatii privind punctajul probei scrise.

-

Proba scrisă a concursului de admitere la Facultatea de Medicină Veterinară se va desfăşura în incinta USAMV din București, bulevardul Mărăști nr. 59, sector 1, în clădirea Facultății de Management și Dezvoltare Rurală, corp P, sali 10, 16, 20, 33 si 44.

-

Înscrierea la programul de studii Medicină Veterinară în limba română, sesiunea Iulie – August 2023 se finalizează pe data de 21 Iulie 2023, ora 16:00. Dosarele încărcate pe platformă după ora 16:00 vor fi invalidate!

Proba scrisă a concursului de admitere la Facultatea de Medicină Veterinară se va desfăşura în incinta USAMV din București, bulevardul Mărăști nr. 59, sector 1, în clădirea Facultății de Management și Dezvoltare Rurală.

Accesul candidaţilor în săli, în ziua probei scrise, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip generată de platformă la înscriere și listată de candidat, începând cu ora 08:00.

 

LICENȚĂ 2023

 

MEDICINĂ VETERINARĂ - REZULTATE FINALE

 

 

MEDICINĂ VETERINARĂ - REZULTATE PROVIZORII

 

 

 

 

Desfășurarea concursului

 

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 accesând următoarele documente:

 

 

Documente necesare

 

 • Programul de studii Medicină Veterinară în limba română
  • Cererea tip de înscriere (formularul de înscriere) completată şi semnată de către candidat, după examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
  • Diploma de bacalaureat (în perioada stipulată în calendarul desfăşurării admiterii) - în original (pentru buget) sau copie certificată de către persoana desemnată ca fiind conform cu originalul (pentru taxă). Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, pot prezenta la înscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie - august 2023), în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original), în care vor fi menţionate obligatoriu media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original (după expirarea adeverinţei originale de promovare a bacalaureatului), din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la buget, până la data de 01 octombrie 2023, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
  • Foaia matricolă de la liceu (în original sau în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată);
  • Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC), în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României;
  • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, însoţită de o adeverinţă în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Cartea de identitate sau paşaportul valabil în copie;
  • Certificatul de naştere, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată;
  • Certificatul de căsătorie, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de medicul şcolar sau teritorial sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină veterinară;
  • Patru fotografii color tip buletin (* în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2022-2023);
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

 • Programul de studii Medicină Veterinară în limba engleză/franceză
  • Candidații cetățeni români care doresc să studieze la Facultatea de Medicină Veterinară – predare în limba engleză/franceză vor depune un dosar complet la Secretariatul de Admitere al Facultății de Medicină Veterinară prin trimiterea următoarelor documente necesare admiterii:
   • Cerere de înscriere adresată Rectorului universității;
   • Diploma de Bacalaureat – format digital; pentru persoanele care au absolvit în 2023 și care nu au primit diploma pot depune temporar Adeverința de absolvire a examenului de Bacalaureat în format digital, eliberată de liceul în care a fost promovat examenul de absolvire;
   • Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat;
   • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
   • Cartea de identitate – copie certificată conform cu originalul;
   • Două fotografii (* în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
   • Adeverință medicală, care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales și faptul că acesta nu suferă de boli infecto-contagioase;
   • Documente care să certifice cunoașterea limbii engleze/limbii franceze (nivel minim B1);
   • Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale /scanate și cele originale.
  • Cetățenii UE/SEE, cetăţenii străini non-UE sau cetățenii români cu reședința în străinătate vor depune un dosar complet la Secretariatul de admitere al Facultății de Medicină Veterinară – predare în limba engleză/franceză, prin trimiterea următoarelor documente necesare admiterii:
   • Cererea de înscriere adresată Rectorului universității;
   • Diploma de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat – original/format digital, împreună cu traducerea legalizată sau apostilată (după caz) în limba română, engleză sau franceză*;
   • Foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ secundar – traducere legalizată sau apostilată (dupa caz) în limba română, engleză sau franceză*;
   • Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat;
   • Certificatul de naștere - traducere legalizată sau apostilată (după caz) în limba română, engleză/ franceză*;
   • Cerere pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației și Cercetării din România – Departamentul de Relații Internaționale (www.edu.ro) pentru cetățenii non-UE; documentele necesare obținerii acestui document vor fi trimise către minister de USAMV din București;
   • Cerere pentru obținerea atestatului de recunoaștere a studiilor liceale eliberată de Ministerul Educației și Cercetării din România (http://www.cnred.edu.ro), pentru candidații cetățeni UE, EEA sau Confederația Elvețiană; documentele necesare obținerii acestui document vor fi trimise către minister de USAMV din București;
   • Pașaport (pentru cetățenii non-UE) sau carte de identitate (pentru cetățeni UE) și două copii de pașaport sau carte de identitate, din care să reiasă fotografia candidatului, data emiterii și perioada de valabilitate a documentului;
   • Patru fotografii (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
   • Adeverință medicală care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales și faptul că acesta nu suferă de boli infecto-contagioase;
   • Documente care să ateste cunoștințele de limbă engleză/limba franceză, nivel minim B1.

 

 

 

Înscrie-te online acum accesând https://admitere.usamv.ro!

 

 
 
 
 
Perioada de înscriereCriterii de admitere

LICENȚĂ

Medicină Veterinară (română)
3 - 21 iulie 2023

 

 

 50% proba scrisă

 50% medie examen bacalaureat

 

Medicină Veterinară (engleză / franceză)
3 - 19 iulie 2023

 

 

 90% medie examen bacalaureat

 10% voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor (adeverințe/certificate de voluntariat, scrisori de recomandare)

 
Alege programul de studii dorit
LICENȚĂ
Medicină Veterinară în limba română
Medicină Veterinară în limba engleză
Medicină Veterinară în limba franceză
NUMĂR DE LOCURI ADMITERE

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de licență 

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de MEDICINĂ VETERINARĂ

 Splaiul Independenţei, nr. 105 Tel: 021‐318 04 69

     
Medicină veterinară Medicină veterinară IF/360 300
Medicină veterinară (în limba engleză) IF/360 50
Medicină veterinară (în limba franceză) IF/360 30
*IF - învățământ cu frecvență
 

Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
Intră în grupul de WhatsApp

 
 

Vezi turul facultății făcut de
Andreea!

 

Facultatea de Medicină Veterinară este locul unde
devii eroul și medicul animalelor!

 
 
 
ÎNSCRIE-TE ÎN 3 PAȘI
 
 
 

Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
Află detalii despre Programele de Studii disponibile. Vezi aici
Vrei să afli mai multe despre viata #extraordinară de student la USAMV? Vezi aici ghidul studentului
Vrei să afli istoricul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară? Vezi aici
 

Arhivă: